Semináře a konzultace

Zde najdete aktuální nabídku seminářů. Vyberte si ten správný a bádejte s námi! Semináře jsou akreditované MŠMT.


 

13. - 14. května 2019 - Badatelský seminář GLOBE v Praze

Dvoudenní badatelský seminář je určen pro nové i stávající GLOBE učitele, jako i pro všechny další učitele a vzdělavatele, kteří chtějí ve škole rozjet badatelsky orientované vyučování. 

První den semináře probíhá na ukázkové badatelské škole ZŠ Kunratice v Praze 4. Lektorovat budou přímo učitelé ZŠ Kunratice, kteří mají s badatelstvím praktické zkušenosti. Velká část semináře bude probíhat v nejlépe vybavené interaktivní učebně na světě - venku v přírodě. 

Druhý den semináře probíhá ve vzdělávacím centru TEREZA na Praze 1 a je zaměřen na představení badatelských pomůcek, metodických materiálů a výzkumných oblastí programu GLOBE. Účastníci se seznámí s mezinárodní platformou programu včetně možností zapojení do mezinárodních badatelských projektů a kampaní. Každá nově zapojená škola si odveze sadu badatelských pomůcek a dalších metodických materiálů.

Z jedné školy se mohou přihlásit až 2 učitelé. Pro učitele zapojené do programu GLOBE škol je seminář zdarma. Pro ostatní za poplatek 1000,-. 
Seminář je akreditovaný MŠMT. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat oba dny semináře v celém rozsahu. V sídle TEREZY na Haštalské 17 je možné pro účastníky semináře domluvit přespání zdarma.

Hlásit se můžete do 28. 4. 2019.

 

CHCI NA SEMINÁŘ

 


12.4. OTEVŘENÁ AKCE na ZŠ T.G.Masaryka v Moravských Budějovicích

Jarní Badatelská Zahrada pro 1. stupeň

12. dubna 2019 od 16:00 do 18:00

Zveme Vás na otevřenou hodinu pro rodiče s dětmi, během které budou připravena badatelská stanoviště (voda - jarní rostliny, rostlinná barviva, výroba másla apod.) A co se mají během akce žáci naučit?
Návštěvníci si vyzkouší badatelský cyklus, během kterého budou postupovat podle jednotlivých kroků badatelské práce a zároveň objevují zákonitosti přírody.

 

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE


V případě zájmu o akci kontaktujte přímo Janu Hanákovou  na email hanah123456@seznam.cz.

 


15.4. OTEVŘENÁ AKCE na Gymnáziu J. Palacha v Mělníce

Ukázka venkovní badatelské výuky pro žáky primy až kvarty s rozborem
Kokořínský důl, 9-13 hod. 

Zveme vás na badatelský Den země připravený pro žáky primy až kvarty (4 třídy), který proběhne 15.4. na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníce. Formou badatelsky orientované výuky budou žáci zkoumat život v pískovcových skalách, bezobratlé živočichy a vodní rostliny říčky Pšovky, raky a jejich biotop v Pšovce a teplotní zvrat v rokli Apatyka. Na tato témata pedagogové připraví pro jednotlivé třídy badatelské lekce. Jedna třída - jedna lekce - jedno téma - jedna bioložka + třídní učitel v určitém místě Kokořínského dolu. Akce se zúčastní i odborníci ze Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

 

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE


V případě zájmu kontaktujte přímo Lenku Pořízkovou na email lenka.porizkova@gjp-me.cz
 


 Badatelský seminář na klíč

Tým GLOBE může připravit proškolení učitelů přímo na míru vašemu pedagogickému sboru.

Obvykle připravujeme šestihodinový seminář, který lektorujeme ve dvoučlenném týmu - metodik z TEREZY + mentorský učitel

Anotace semináře:
Cílem semináře "Badatelsky orientované vyučování" je proškolit pedagogy v metodě badatelsky orientovaného vyučování (dále BOV) přírodovědných předmětů. BOV je moderní směr výuky přírodovědných předmětů (v zahraničí znám pod zkratkou IBSE - Inquiry-Based Science Education), který klade důraz na aktivní metody učení. Účastníci semináře se seznámí s metodou BOV formou příkladů dobré praxe ze škol, které již takové badatelské aktivity realizují. Vyzkouší si sami některé dílčí úkoly (výuková hodina, nácvik badatelských dovedností u žáků aj.) a naplánují si, jak by metodu BOV mohli využít ve své výuce.

Cena:
Standardní hodinová sazba je 800,-/hodina/lektor plus proplacení cestovného. Preferujeme platbu fakturou, ale je možné i vystavit DPP lektorům.

Akreditace:
Badatelský seminář na klíč je akreditován MŠMT a po jeho absolvování obdrží účastníci certifkát. 

Další informace:
Máte zájem či si přejete znát detaily? Zavolejte nám nebo napište na marie.polanska@terezanet.cz.


Podpora od zkušených GLOBE učitelů

Konzultace, exkurze, ukázka hodiny, semináře, workshopy

  • Potřebujete pomoci nebo poradit v programu GLOBE?
  • Rádi byste viděli, jak to funguje na GLOBE škole v praxi?
  • Chcete vidět, jak vypadá badatelská hodina?
  • Hledáte inspiraci a podporu?

Obraťte se na vyškolené učitele - mentory a konzultanty v regionech. Každý z nich pro vás připravil konkrétní nabídku služeb.

Najít zkušeného kolegu - konzultanta

 


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!