Americký velvyslanec bádal s žáky mělnického gymnázia

Žáky Gymnázia Jana Palacha v Mělníku, kteří při příležitosti nedělního Dne Země absolvovali celodenní badatelský program v rámci mezinárodního programu GLOBE, přijel podpořit americký velvyslanec v ČR Stephen King.

Americký velvyslanec bádal s žáky mělnického gymnázia

 

Přinášíme vám tiskovou zprávu z Dne země v Mělníku. 

V pískovně Baraba nedaleko obce Vliněves se žáci celé dopoledne věnovali pozorováním a badatelským aktivitám zaměřeným na hydrobiologii, ornitologii, geologii, pedologii a ekologii obnovy. GLOBE je dlouhodobý mezinárodní vzdělávací program, jehož garanty jsou americké vládní agentury NASA a NOAA. Velvyslanec King se o práci žáků gymnázia živě zajímal. Jeho průvodci po jednotlivých badatelských stanovištích v pískovně byli přímo žáci vyšších ročníků gymnázia. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování různých hypotéz a modelů a jsou k dispozici na mezinárodním internetovém portálu i široké veřejnosti.

V České republice je do programu GLOBE zapojeno 117 škol, po celém světě pak více než 29 000 škol z celkem 120 zemí. „V rámci GLOBE žáci bádají o přírodě vědeckými metodami a pomáhají zlepšovat životní prostředí ve svém okolí,“ říká Jan Blažek ze vzdělávacího centra TEREZA, které je národním koordinátorem programu GLOBE v ČR, a zároveň i regionální kanceláří programu pro Evropu a Eurasii, která podporuje jeho rozvoj ve 41 zemích. „GLOBE tvoří komunita žáků, učitelů a vědců, kteří spolupracují a sdílejí naměřená data o životním prostředí,“ dodává Blažek.

Badatelsky orientované vyučování je učební metoda, která vede žáky k přirozené zvídavosti. „Žáci kladou více otázek, učí se formulovat hypotézy, plánovat postupy pokusů a měření i jejich ověřování. Také se učí vyhledávat a třídit informace, vyhodnocovat výsledky a formulovat závěry, které nakonec prezentují před ostatními,“ vysvětluje Lenka Pořízková z Gymnázia Jana Palacha, která vyučuje biologii a chemii a zároveň je i interním mentorem a koordinátorem programu GLOBE na škole.

Vzdělávací centrum TEREZA podporuje nejen metody badatelsky orientovaného vyučování, ale využívání venkovního prostředí pro výuku obecně. Především na základní školy je zaměřen její nový program Učímesevenku.cz, jenž nedávno získal cenu Eduína za inovaci ve vzdělávání, jež uděluje společnost EDUin.

Za TEREZU Jakub Havel

Vloženo Od
Tags: Příběhy