Dvacet let skvělých zážitků

Do programu GLOBE vstoupil jako jeden z prvních učitelů v roce 1995. Každý rok jej můžete potkat jako aktivního účastníka na GLOBE Games. Nejen na hry vzpomíná ředitel ZŠ Pomezí Broněk Králíček.

Dvacet let skvělých zážitků

Do programu GLOBE vstoupil jako jeden z prvních učitelů v roce 1995. Úzce spolupracoval na projektu Badatelé.cz, jako první učitel vytvořil ryze GLOBE-badatelskou lekci Potok nebo stoka. Každý rok jej můžete potkat jako aktivního účastníka na GLOBE Games, zpravidla po boku svého kamaráda a ředitelského kolegy z Bánova Jirky Suchého. Nejen na něho vzpomíná v rozhovoru ředitel Základní školy Pomezí Broněk Králíček. 

Jak a proč  jste do GLOBE vstoupili?

Co bylo hlavním důvodem, si už nepamatuju, protože je to strašně dávno. Ale když jsem uviděl to seskupení lidí, kteří se mnou byli na druhém semináři v roce 1996, tak jsem hned pochopil, že jsem tu správně. Mimoto jsem s TEREZOU spolupracoval v dalších projektech (Ozon, Kyselé deště, Lišejníky, Přes tři schody do života, Kde končí Evropa) a všechny byly úžasné nejen pro mě, ale hlavně pro moje žáky.

Co Ti GLOBE během let dal?

Dal mi hrozně moc kamarádů z řad učitelů z mnoha škol celé republiky, kteří jsou naladěni na stejné vlně. Dal mi několik desítek bývalých žáků, kteří se vrací do školy, a první, na co se ptají – jestli se pořád ještě měří a jezdí na GLOBE Games. A nesmím zapomenout na vás TEREZÁKY – vás mně dal taky.

Proč v programu zůstáváte i po tolika letech?

Myslím, že jsem na to odpověděl – kvůli těm „zvláštním lidičkám“, na které se strašně moc těším při různých seminářích a na GLOBE Games. Gloubáci-žáci se hodně změnili. Myslím, že dříve byli zodpovědnější – například o to, kdo bude měřit o sobotách a nedělích, se losovalo. Nikoho ani nenapadlo, že když má klíče od školy a službu, že by nebylo změřeno. S gloubákama chodili měřit dokonce i rodiče, takže to bylo posichrováno i pro případ nemoci. Ale i tak se každý rok ve škole najde několik dětí, které se rozhodnou, že se budou data měřit dál, i kvůli nim to stojí za to.

Napadá Tě důvod, proč by se ke GLOBE měli přidat i další školy, učitelé, děti?

Těch důvodů je víc. Z hlediska učitele je GLOBE ideální program pro využití ve většině předmětů (přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, matematika, anglický jazyk na II. stupni, přírodověda, vlastivěda na I. stupni). Dále je GLOBE program, kde se navazují kontakty a spolupráce mezi školami, s čímž souvisí školní výlety, možnost levného přespání ve školách, nová kamarádství… A nejde jen o spolupráci s tuzemskými školami, ale také o možnost zahraniční spolupráce, tedy o nejrůznější výměnné akce, účast žáků na zahraničních konferencích apod. Z pohledu ředitele musím říct, že GLOBE je program, kterým se každá škola dokáže prezentovat před rodiči, zřizovatelem nebo školní inspekcí. Proto je atraktivní i pro ředitele škol. A proč žáci? Může to připadat zvláštní, ale v GLOBE se dokáží dobře uplatnit i slabší žáci, resp. žáci s VPU, či VPCH. Gloubáci totiž nesoutěží o výkon, ale musí spolupracovat.

Co pro tebe znamená GLOBE?

Skoro dvacet let života a dvacet let krásných vzpomínek a zážitků. A taky Bánov a Jirka Suchý (ředitel ZŠ Bánov, pozn.red.).

Vybaví se Ti nějaká veselá historka spojená s GLOBE, na kterou rád vzpomínáš?

Když jednou mrzlo, až praštělo a Svitavský deník chtěl vědět, jakou jsme naměřili minimální teplotu. Druhý den se objevila v okresních novinách zpráva, že školáci v Pomezí naměřili -34 a ředitel školy i v těchto mrazech jezdí do práce na kole.

Co bys programu GLOBE popřál k dvacátým narozeninám?

Moooooooooc nadšených učitelů a pracovitých žáků a pořád báječné TEREZÁKY!

Děkuji za rozhovor!

Učitelé, kteří jsou na stejné vlně. Zleva: Šárka Lendvorská, Broněk Králíček, Jiří Suchý a Hanka Kožíšková.
V pozadí meteorologická budka Scholy Humanitas v Litvínově.

Připravili: Jan Blažek, Ilona Krpcová 

Vloženo Od
Tags: Příběhy