GLOBE fosílie vstaly z mrtvých

GLOBE veteráni (bývalí GLOBE žáci) rozjíždí nových deset let. I proto se v Praze 23.-25. ledna 2015 konalo velké setkání všech, kteří k programu GLOBE chtějí dál patřit, i když už svou GLOBE školu dávno opustili.

GLOBE fosílie vstaly z mrtvých

V sídle TEREZY se sešly na dvě desítky bývalých gloubáků. Takzvaní GLOBE Veteráni tím prolomili dlouhé měsíce nečinnosti, které přerušovali jen každoroční výpomocí na GLOBE Games. Cíl byl tedy jasný: určit směr, jakým se budou Veteráni dál ubírat. Jejich možnosti jsou přitom nekonečné.

„GLOBE Veteráni, to jsou dnes nejen vědci, ale také pedagogové, právníci, strojní inženýři či jazykovědci. Ti všichni mohou přispět svou troškou do mlýna,“ říká zakladatel spolku Czech GLOBE Veterans Tomáš Tunkl.

Odtud také vzešla myšlenka vytvořit internetový portál s pracovním názvem „Alumni marketplace“, kde by bývalí členové programu, kteří chtějí s GLOBEm dále spolupracovat, mohli nabízet své schopnosti a dovednosti.

„Ta nabídka může být víceúrovňová. První rovinu by splnil každý, například přemístit věc z bodu A do bodu B, vyšší úrovně by se pak odvíjely od odbornosti toho kterého Veterána,“ vysvětluje Tunkl.

A že těch dovedností není málo – od roznášení letáků, přes překlady z angličtiny až po práci v grafických editorech. Zdá se, že Veteráni mají mnoho nápadů, jak se v GLOBu dál angažovat.

Veteráni na GLOBE Games 2015

Dalším úkolem veteránského sletu bylo seznámit „příletivší“ s předběžným programem a s koncepcí příštích GLOBE Games, které se letos po mnoha letech konají opět v Praze, a to ve spolupráci se Základní školou Kunratice. Letošní setkání GLOBE škol se ponese v poněkud slavnostnějším duchu 20letého výročí od založení programu GLOBE. Navíc jsou pozváni také zahraniční účastníci, jejichž přítomnost na jednu stranu všechny gloubáky těší, která ale na stranu druhou klade vyšší nároky na organizaci, s níž by právě Veteráni, především díky své jazykové výbavě, mohli pomoci. Účastníci setkání si tedy rozdělili úkoly, které by mohli na konci května zastávat, a v neděli dopoledne se hbitě vydali na průzkum kunratického terénu i na prohlídku pořádající školy. Veterány uvítal i ředitel školy Vít Beran, který všechny provedl školou a ochotně odpověděl na veškeré otázky týkající se nejen budoucích GLOBE Games.

Veteráni. Opravdu?

Teď už zbývá vyřešit jediné – vymyslet, jak by si měli Veteráni vlastně říkat. Výraz „GLOBE Veterans“ vznikl v Estonsku před deseti lety spolu s myšlenkou založit občanská sdružení v jednotlivých zemích, kde by se bývalí GLOBE studenti chtěli sdružovat a dále se rozvíjet. Jenže slovo „veterán“, jak se všichni přítomní shodli, vyvolává v češtině i v angličtině úplně jiné významy, a měl by proto být nahrazen. Návrhů padalo spousta; mezi nejvtipnější patří „GLOBE fosílie“. Tato nadsázka byla však rovněž zavrhnuta – z podobných důvodů, jako původní název.

Jak by se tedy měli bývalí gloubáci, kteří zůstávají aktivní, jmenovat? – Budeme vděční za vaše tipy a nápady!

Své náměty nám posílejte na adresu – tunklt@cglobev.com

Daniela Rosová
GLOBE Veteránka 

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás