GLOBE učí kriticky myslet

Jsou mezi nimi psychologové, lingvisté, sládkové i manažeři lidských zdrojů. O kom je řeč? Přece o studentech, kteří se ke GLOBu vrací jako GLOBE veteráni: „Jsme bandička srdcařů,“ říká předseda spolku Czech GLOBE Veterans Tomáš Tunkl.

GLOBE učí kriticky myslet

Co pro Tebe znamená program GLOBE?

Pro mě osobně je to hlavně obrovská komunita lidí. Je to živá sociální síť, kde se jeden může učit od druhého. Zároveň je to připomínka toho, že je potřeba vnímat prostředí, ve kterém žijeme, a to nejen přírodu jako takovou, ale i ostatní lidi, kultury apod. 

Kdo jsou GLOBE Veteráni?

S nadsázkou se dá říct, že je to bandička srdcařů :-) Ale teď vážně. GLOBE Veteráni nebo GLOBE Alumni jsou studenti středních a vysokých škol a dnes už i pracující, kteří nemají možnost se na GLOBU dál aktivně podílet a podporují ho tedy prostřednictvím jiných aktivit. Například tím, že přijedou pomáhat na GLOBE Games nebo podporují GLOBE na své původní škole. Někteří Veteráni se s GLOBEm spojili natolik, že dokonce působí přímo v TEREZE a program GLOBE pomáhají ve své zemi nebo regionu organizovat.

Kdy a kde ta myšlenka vznikla?

Na přelomu roku 2004/2005 oslovil estonský student Martin Pentson GLOBE koordinátory v Evropě s tím, že hodlá uspořádat setkání pro studenty, kteří končí nebo skončili s GLOBEm. E-mail s jeho nabídkou se dostal přes TEREZU až do mého mailboxu a já dal dohromady partu, která do Estonska vycestovala. Bohužel jsme byli z Evropy jediní. Z ostatních zemí přicestovali pouze studenti, kteří se s GLOBEm do té doby neznali.

Na čem jste se v Estonsku dohodli?

Dohodli jsme se na tom, že nás GLOBE baví, a že chceme pokračovat i na vysoké škole. Po návratu vznikla dvě občanská sdružení – dnes už zaniklé estonské sdružení GLOOBUS a čeští Czech GLOBE Veterans, kteří nyní už jako spolek existují dodnes. Na výroční konferenci GLOBE 2005 v Praze jsme tuto myšlenku prezentovali a GLOBE Alumni se začali šířit do světa. Dnes má nejsilnější základnu Afrika.

Jaké máte za sebou úspěchy?

Za největší úspěch považuji fakt, že myšlenka GLOBE Veteránů letos slaví 10. narozeniny, a že máme GLOBE stále tak rádi jako před tím. Veteráni se také již zapsali do povědomí lidí a komunita je tak stále živá. Vedle toho se podařilo zorganizovat i nemálo projektů, jak na lokální, tak na celosvětové úrovni. Pro české Veterány byl významný projekt z roku 2008 Join the Nature (Dotkni se přírody), kdy jsme díky grantu Evropské unie a pod záštitou ministra životního prostředí mohli v Česku přivítat 5 skupin mladých GLOBáků ve věku 13-14 let a připravit pro ně zajímavý program. Zábavný byl rovněž projekt GLOBE pro všechny generace, kdy jsme poblíž Domu s pečovatelskou službou v Dačicích umístili meteorologickou budku a učili jsme seniory ve věku 60+  měřit, odesílat a analyzovat data.

Ty sám jsi právník. Ovlivnil Tě program GLOBE vůbec nějak vzhledem k Tvé profesi?

Možná to vypadá divně, ale ovlivnil. Osobně si myslím, že GLOBE má širší dopady než směrovat člověka vstříc vědecké kariéře. GLOBE učí člověka kritickému myšlení, učí ho vnímat přírodu a lidi okolo sebe. Právník musí ve svém zaměstnání především využívat logického a kritického myšlení a nesmí ani zapomínat vnímat své okolí.

A jsou mezi GLOBE Veterány vůbec nějací vědci?

Veteráni jsou neskutečně bohatá skupina lidí. Samotného mě někdy překvapuje, jaké profese se zde najdou. Jedná se o psychology, lingvisty, piloty, učitele, sládky, manažery lidských zdrojů, atd. Vědců je sice méně, ale i ti jsou v této komunitě zastoupeni. Např. náš kamarád a stále velmi aktivní Veterán Tomáš Groh je biochemik, který se vědě na poli biochemie aktivně věnuje. Těch příkladů je ovšem víc.

Udržuješ spojení se svou domovskou GLOBE školou?

Bohužel moje domovská GLOBE škola Gymnázium Dačice už v programu nepůsobí. Naštěstí se tradice GLOBE v Dačicích udržela díky Základní škole Boženy Němcové, která shodou okolností sídlí ve stejném areálu jako gymnázium. GLOBE zde vede moje bývalá spolužačka a kamarádka Stáňa Dvořáková spolu s Bohoušem Šuhajem, se kterým se znám také. Občas se scházíme u neznámé tekutiny neznámého pH a já se dozvídám novinky z GLOBU v domovské stáji. Sem tam i vypomůžu radou, účastí nebo převozem pomůcek z Prahy.

Co letošní GLOBE Games v Praze? Chystáš se spolu s Veterány?

Na GLOBE Games jezdím každý rok. Je zde vždycky perfektní atmosféra a kreativní prostředí. Navíc lidi, které rád potkávám. Letos jsme se zavázali pomoci s přípravou programu pro zahraniční účastníky, kde se asi nejlépe uplatní naše zkušenosti s mezinárodními projekty. Ale Veteráni jsou připraveni pomoci kdekoli to bude nezbytné. A návštěvníkům můžu slíbit, že s Veterány se na GLOBE Games rozhodně nudit nebudou!

Jak si představuješ (ideální) budoucnost GLOBE Veteránů?

Byl bych rád, kdyby i za 10 let byli Veteráni pořád nedílnou součástí GLOBu, tak jako dnes. Bylo by dobré, kdyby se jejich základna rozšířila o mladé tváře, které by přinesly nové myšlenky a impulzy. Pro budoucnost by bylo dobré najít pro Veterány nové pojmenování, neboť to současné je od počátku poněkud přežité. Takže ve zkratce – nové jméno, širší základna, mladé vedení, nové projekty, pravidelná aktivita a každoroční setkání.

Co bys popřál GLOBU k jeho 20 narozeninám?

Aby byl pořád tolik inspirativní, jako byl doteď!

Rozhovor připravil Jan Blažek

Vloženo Od
Tags: Příběhy