Jak si naplánovat badatelské hodiny do učebních plánů

V rámci projektu CIVIS paní učitelky Monika Olšáková a Lucie Koštířová vytvořily systém, jak zapojit badatelské lekce z webu přímo do učebního plánu na škole.

Jak si naplánovat badatelské hodiny do učebních plánů

Bádám se žáky již několik let

Badatelsky orientované vyučování mám ráda a vidím, že funguje. Metoda staví na přirozené zvídavosti žáků a vede je k aktivitě. Výsledkem je, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Při BOV žáci také často spolupracují. Tohle všechno mi dává smysl.

Vyzkoušela jsem nejdříve badatelské lekce z webu www.badatele.cz, https://globe-czech.cz/cz/badatelstvi, a http://mass4education.eu/edupackage-for-teachers/for-teachers-cz, je skvělé, že připravené lekce vám ušetří čas a stále přibývají lekcce nové, jenže málokdy se stane, že najdete přesně to, co se Vám zítra hodí do výuky. Proto je třeba weby prozkoumat a vytvořit si systém, kdy, ve které třídě, kterou lekci využít.

Jak si vytvořit systém na badatelské lekce?

Zaměřila jsem se na přírodopis zejména pro 6. a pro 7. ročník. Kolegyně Mgr. Lucie Koštířová ze Základní a mateřské školy Přerov nad Labem vytvořila systém pro prvouku 2. třídu, přírodovědu 5. třídu a zeměpis 6. třídu. Oběma nám přišlo důležité určit si kapitoly, před kterými, či za kterými děti budou bádat. Badatelsky orientované vyučování totiž lze využít jako motivaci k novému tématu či jako shrnutí tématu a propojení s praxí a reálným životem. Snažily jsme se také, aby bádání proběhlo v určitých intervalech a hlavně pravidelně.

SYSTÉM KE STAŽENÍ ZDE

Vytvořený systém budeme doplňovat o nové lekce, které se postupně objevují na webu. Pracujeme také na systému pro další ročníky. Budeme rády, pokud Vám náš systém bude nápomocný, ale doporučujeme i vlastní prozkoumání uvedených webů. Bádání zdar!

Monika Olšáková, ZŠ Janovice


Máte vlastní systém na práci s badatelskými lekcemi a rádi byste ho pro inspiraci sdíleli s dalšími učiteli? Pošlete nám ho na email hana.svobodova@terezanet.cz. Děkujeme!

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás Příběhy Aktivity