Járovo rozmanitopisné hypotézování

Tvořit se žáky hypotézy může být velká legrace. Jára vám poví, jak na to.

Járovo rozmanitopisné hypotézování

Po krátké odmlce jsem tu zas a chtěl bych vás informovat, jak pokračuje naše biodiverzitní zkoumání. Uff první velký úkol máme za sebou, položili jsme si s žáky spoustu otázek, ze kterých jsme vybrali ty, kterým se budeme věnovat a které nám pomohou zformulovat naši hypotézu. Když jsem na žáky vybafl pojem hypotéza, někteří se trochu zalekli, některým naopak přišlo naše bádání více vědecké a profesionální. Nelenil jsem a vše jsem vysvětlil, abych zaplašil zbytečné obavy. Jelikož naším tématem je biodiverzita, tak jsme si vybrali otázku „Na které zahradě najdeme více živočišných druhů?“ A co teď s ní, jak z ní vytvořit tu hypotézu? Udělali jsme si se žáky malou tréninkovou aktivitu. Nechal jsem na tabuli napsané otázky, které jsme si minule vybrali, a vyzval jsem žáky, aby zkusili formulovat hypotézy, někdy to šlo velmi jednoduše, že jsme pouze z naší otázky vytvořili oznamovací větu jako třeba: „Na zahradě, kde je více květin, je i více motýlů.“ „Čím více druhů rostlin se zde vyskytuje, tím více druhů živočichů zde najdeme.“ Záměrně jsem zapisoval na tabuli i hypotézy, které nebyly úplně dobře sepsané, jako třeba: „Upravenější zahrada láká více živočichů, protože se v ní lépe orientují.“, nebo „Zahrada na levé straně je barevnější, proto zde najdeme i více motýlů.“

Správná hypotéza by měla být:

  • jednoznačná (buď platí nebo neplatí; nemůže platit „napůl“)
  • ověřitelná (je možné ji ověřit)
  • zobecnitelná (musí být zobecnitelná na větší počet jevů/objektů)
  • měřitelná (musí ji být možno změřit nebo jinak kvantitativně popsat)
  • specifická (musí být vyslovena dostatečně podrobně, aby nevyvolávala žádné pochyby o svém obsahu)

Na tabuli už máme pěkných pár hypotéz a teď z nich vybrat tu správnou, která bude jednoznačná a nějakým způsobem měřitelná a bude se dát také zobecnit. No, to bude těžký oříšek, najdeme vůbec nějakou, která bude splňovat všechna kritéria a budeme si ji moci i nějak ověřit? Nechal jsem celou třídu přemýšlet, až se jim z hlaviček kouřilo, ale stálo to za to. Bez mého přičinění si odůvodnili, proč musí vyškrtnout hypotézu s upravenější zahradou – začali se totiž dohadovat o tom, která je upravenější a jak to tedy měřit a jak také zjistit, podle čeho se daní živočichové v zahradách orientují. Stejně rychle vypadla i hypotéza s barevnější zahradou, padaly zde otázky: „A jak jako víš, že motýli vidí barevně?“ „A ty barvy myslíš barvy květů, nebo spoustu odstínů zelené?“ Už jsem se bál, že nevyberou ani jednu. Žáci byli hodně kritičtí a přísní, ale nakonec se shodli na jedné, kterou se pokusí potvrdit nebo vyvrátit.

Vybraná hypotéza zní: „Čím více druhů rostlin se na zahradě vyskytuje, tím více druhů živočichů zde najdeme.“ Já s tím také souhlasím, protože je i specifická, jen se mi hlavou honilo spoustu doplňujících otázek, jak to vlastně pojmou? Budu je muset navést k tomu, že potřebujeme nějakou konkrétní plochu, kterou budeme zkoumat, také v jakou denní dobu, …?

Ale to už si nechám zase na příště, pro dnešek jsme hlavinky zaměstnali až až…

Krásné svátky a budu se na vás těšit zase v novém roce a nezapomeňte si pořádně odpočinout!!!

                                           Váš Jára

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás