Spolupráce a venkovní učení v Bystřici nad Pernštejnem

GLOBE se nejlépe dělá venku. Své o tom ví na základní škole v Bystřici nad Pernštejnem. Svou činností se snaží „nakazit“ ostatní školy v okolí a daří se jim to. Z GLOBE kanceláře jsme vyslali průzkumníka, aby na vlastní oči zjistil, o co přesně jde.

Spolupráce a venkovní učení v Bystřici nad Pernštejnem

Paní učitelka Dáša Pivková již po páté uspořádala outdoorovou akci, tentokráte 21.9., na větrném kopci nad Bystřicí. Nakazila svým nadšením a elánem hned několik spolupracujících stran. Místní lesníky, odborníky na environmentální výchovu, učitele a žáky základní školy a učitele a žáky místní střední zemědělské školy.

Po úvodní komentované vycházce s lesníkem se žáci rozdělili do týmů složených ze zástupců základky i střední školy. Společně potom prošli všemi připravenými stanovišti. Ta byla velmi pestrá a netýkala se zdaleka jen GLOBE. Všechna ale měla něco společného. Odehrávala se venku, byla zaměřena na poznávání přírody a cílem bylo spolupracovat.

S přibývajícím odpolednem nastoupil i motivační soutěžní prvek. Protože byly připraveny ceny místního zastupitelství, bylo třeba určit vítěze. Kdo je bystrý, kdo bystřejší a kdo nejbystřejší? Žáci dostali příležitost vybavit si znovu znalosti, které během dne nabyli. Chybky v testu se objevovaly spíš výjimečně a proto se přistoupilo k rozřazovacím hodům šiškami na koš. Vítězi tím byli určeni a pan místostarosta mohl předat věcné ceny hrdým majitelům.

Paní učitelce Dáše Pivkové bychom chtěli velmi poděkovat za pozvání a ocenit ji hned za několik věcí.
Nebojí se vzít své žáky do terénu!
Nebojí se vzít do terénu i „cizí“ žáky. Díky spolupráci mezi základní a střední školou máme totiž nové potenciální zájemce o zapojení do programu. A to nejsou v Bystřici jediní!
A nakonec – dovede žákům přístupnou formou ukázat, že venku se dá učit mnoho předmětů. Žáci dle svých vlastních slov za ten den prošli přírodopisem, zeměpisem, chemií, matematikou, tělocvikem i historií.
    

Vloženo Od
Tags: Příběhy