Žijeme mini GLOBE Games! :)

Přinášíme vám reportáže ze tří Mini GLOBE Games, které napsali sami učitelé. Nechte se inspirovat a příště napíšeme třeba o Vás.

Žijeme mini GLOBE Games! :)

Mini GLOBE Games v Třebíči

Žáci v rámci programu GLOBE pracují na dlouhodobých projektech, z nichž jeden každý rok prezentují na GLOBE Games - čtyřdenním setkání žáků a učitelů škol zapojených do programu GLOBE, které organizuje TEREZA společně s některou GLOBE školou. Součástí setkání je i terénní hra, při které se skupinky studentů v přírodě potýkají s rozmanitými přírodovědnými úkoly.

Hra nás inspirovala, přemýšleli jsme totiž dlouho, jakým způsobem mezi všemi žáky školy, rodiči a veřejností šířit myšlenky GLOBE a vzbudit zájem o přírodu a ochranu životního prostředí a získat další zájemce o práci v programu GLOBE. Tak jsme se rozhodli uspořádat terénní hru GLOBE Games v menším rozsahu na naší škole. Od roku 2012 pořádáme Mini GLOBE games na školní zahradě - v červnu pro 4. až 7. třídy z naší školy a na konci září pro předškoláky a pro rodiče s dětmi. Při Mini GLOBE Games děti prochází ve skupinkách stanoviště a zkoušejí přírodovědná měření, pozorování a aktivity s tím související. Stanoviště obsluhují žáci - gloubáci. Jsou to žáci, kteří se GLOBE věnují ve volném čase v zájmovém útvaru ve škole.

Rok 2016 byl rekordní! Gloubáci pod vedením svých učitelů uspořádali Mini GLOBE Games šestkrát, a letošní Mini GLOBE Games byly rovněž velmi vydařené!


Díky Mini GLOBE Games žáci šíří myšlenky GLOBE a získávají pro GLOBE svoje spolužáky. Tak motivují spolužáky i sebe v zájmu o přírodu, životní prostředí a jejich ochranu, a o přírodní vědy. Gloubáci se stávají příkladem pro své spolužáky. O tom svědčí vzrůstající zájem o kroužek GLOBE. Od roku 2006 vzrostl počet gloubáků z 10 na 90. Nejvíce žáků přibylo ve školním roce 2016/17 (25 žáků), a to právě díky Mini GLOBE Games.

Věra Keselicová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 

V Kadani na Gymnáziu slavily Mini GLOBE Games 10. výročí! 

Začínali jsme v roce 2008 jen s představou připravit malou variantu GLOBE Games s tím, že tvůrci úkolů a organizátoři budou sami žáci naší školy. A jak to vypadá po 10 letech? Soutěž má pevnou strukturu, probíhá na 10 stanovištích v místních Rooseveltových sadech, témata úkolů každoročně obměňujeme, žáci 3. ročníku přicházejí stále s novými nápady a zájem v posledních letech přesahuje naše možnosti. Z původně okresní soutěže je nyní krajská, soutěží již prošlo téměř 900 žáků ZŠ a víceletých gymnázií a na organizaci se podílelo téměř 400 žáků Gymnázia Kadaň.

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 proběhly za krásného počasí 10. Mini GLOBE Games. Zúčastnilo se 30 tříčlenných družstev. Tématem jednotlivých stanovišť bylo badatelství, angličtina, biodiverzita, geologie, globální problémy, meteorologie, odpady, pohyb, voda a zdravý životní styl. Během přechodu na stanoviště žáci řešili ještě dobrovolný úkol.

Doprovázející učitelé měli nejdříve vlastní program, kdy jim naši žáci – loňští vítězové celostátní SOČ (Středoškolské odborné činnosti) – představili svou učebnici angličtiny. Poté učitelé prošli všechna stanoviště soutěže. Nejlepší družstva v obou kategoriích dostala zajímavé ceny. Byl to příjemný pocit vidět tolik mladých lidí se zájmem o přírodu, o životní prostředí. 

PaedDr. Hana Kožíšková, Gymnázium Kadaň

 

První ročník Mini GLOBE Games v ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice!

Letošní první ročník Mini GLOBE Games v Dolních Domaslavicích proběhl 7. června 2017 a zúčastnilo se ho více jak 80 žáků z 1. až 4. třídy. Deset stanovišť, na kterých se žáci z prvního stupně vystřídali, bylo vymyšleno a zajištěno gloubáky z řad 6. a 7. třídy.

Nejoblíbenějším pokusem, který si žáci vyzkoušeli, byla skleněná sopka a pěnící příšera. Také se pod vedením gloubáků hravou formou mohly dozvědět něco o barvách, statické elektřině, povrchovém napětí, či si vyrobit vlastní hudební nástroje z brček.

A protože každý správný badatel potřebuje mít všech pět pohromadě, tak starší žáky z 3. a 4. třídy čekalo stanoviště na smysly, kde si zasoutěžili o titul nejzdatnějšího badatele. Největším oříškem byla část prověřující čich, naopak poznávat potraviny podle chuti je nejenom velice bavilo, ale také se jim dařilo.

Celé Mini GLOBE Games byly velice povedené a doufáme, že nezůstane jen u tohoto prvního ročníku a tato akce se stane na naší škole tradicí. 

Marta Sitorová, ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice

 

Zobrazit web

Mini GLOBE Games 2017

Fotografie z mini GLOBE Games 2017

Vloženo Od
Tags: Příběhy