Získejte podporu pro zahraniční spolupráci a výjezdy – Erasmus+

Pokud spolupracujete s partnerskou školou ze zahraničí nebo plánujete zorganizovat zahraniční výjezd pro vás a vaše žáky, pak můžete využít podporu jedné z aktuálních výzev programu Erasmus+.

Získejte podporu pro zahraniční spolupráci a výjezdy – Erasmus+

KA1 – Projekty mobility osob

Termín podání grantové žádosti: 23. únor

Podpora je určena pro mateřské, základní nebo střední školy, které mají zájem o zahraniční výjezdy pro své žáky a učitele. Tyto projekty jsou vhodné i pro školy, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací.

  • Žáci se mohou zúčastnit skupinových i individuálních výjezdů – krátkodobých i dlouhodobých.
  • Zaměstnanci školy se mohou zúčastnit kurzů a školení, stínování a výukových pobytů na partnerských školách.
  • Hostující aktivity – vaše škola si v rámci projektu může k sobě pozvat zahraničního odborníka nebo studenta učitelství.

Termíny informačních seminářů a konzultací najdete zde: Projekty mobilit

KA2 – Partnerství pro spolupráci

Termín podání grantové žádosti: 23. březen

Podpora je určena školám i dalším organizacím působícím v sektoru formálního školního vzdělávání, které mají zájem o mezinárodní spolupráci s partnery v Evropě. Cílem je zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých zemích, sdílení zkušeností či vyvíjení nových metodik.

Termíny informačních seminářů a konzultací najdete zde: Projekty spolupráce

Bližší informace k oběma výzvám najdete zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/skolni-vzdelavani. Pro podrobnosti se můžete obrátit také na Dům zahraniční spolupráce: https://www.dzs.cz/, kde vám poskytnou bližší informace a poradí vám, jak návrh napsat a podat.

Vloženo Od
Tags: Mezinárodně Aktivity