Hypotézy - nehypotézy o půdě

Správně formulovat hypotézu - to je oříšek... Máme nápad. Zkuste nejprve něco jednoduššího. Opravit naše nedokonalé hypotézy. Jsou na téma půda.

Hypotézy - nehypotézy o půdě
Autor: Hana Svobodová, TEREZA
Oblast GLOBE: Pedologie
Nacvičujeme: 2. KROK -  Formulace hypotézy
Vhodné pro věk/třídu: 6. ročník
Potřebný čas: 10 minut
Kategorie: Půda a kameny

Cíl aktivity: Žáci odhalí kritéria formálně správné hypotézy. Kriticky posoudí kvalitu předkládaných tvrzení.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení