Není voda jako voda

Badatelská lekce, v rámci které žáci při laboratní práci pochopí a na vlastní kůži si vyzkouší to, jak důležité je dodržovat při bádání správný postup a udržovat systém ve svých pomůckách.

Není voda jako voda
Autor: Jana Divišová, Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
Oblast GLOBE: Hydrologie
Nacvičujeme: 4 badatelské kroky
Vhodné pro věk/třídu: 2. stupeň ZŠ
Potřebný čas: 1 vyučovací hodina
Kategorie: Voda

Hlavním poselstvím lekce je, že pořádek a systém je nutné udržovat nejen ve věcech (a nejen v laboratoři nebo na pracovišti), ale také ve svých činnostech (a nejen vědeckých).


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení