Infiltrace

Jaký vliv má složení a velikost půdních částic na schopnost půdy vsakovat vodu? Co je to infiltrometr?

Infiltrace/schopnost půdy zadržet vodu
Autor: Mgr. Kateřina Tlustá, Gymnázium Jana Palacha Mělník
Nacvičujeme: 4 badatelské kroky
Potřebný čas: 90 min
Kategorie: Půda a kameny

Žáci si během bádání uvědomí rozdílné schopnosti půdy vsakovat vodu v závislosti na složení a velikosti půdních částic. Zjistí, že v různých vzdálenostech od vodní plochy by měla být nasycenost půdy vodou a tím rychlost infiltrace různá. A vyzkoušejí si práci s infiltrometrem.


Tato lekce přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN


Příloha ke stažení