Přihlášení do programu

Připravujeme drobné změny v nastavení programu GLOBE pro příští školní rok, proto je přihlašování do programu prozatím pozastaveno. Pokud byste se rádi zapojili, napište nám prosím nyní přímo na globe@terezanet.cz.


 Zapojením do programu GLOBE získáte:

Jak se přihlásit do programu:

Připravujeme drobné změny v nastavení programu GLOBE pro příští školní rok, proto je přihlašování do programu prozatím pozastaveno. Pokud byste se rádi zapojili, napište nám prosím nyní přímo na globe@terezanet.cz. 

  1. Zvolte si koordinátora programu na škole.

  2. Vyplňte (online) přihlašovací formulář ZDE

  3. Stáhněte si Souhlas s realizací programu na škole a nechte ho potvrdit vedením školy. 

  4. Souhlas naskenujte a pošlete na globe@terezanet.cz

  5. Dostanete e-mailem potvrzení o přihlášení spolu s fakturou. (Přihlášení je vázáno na úhradu účastnického poplatku. Informace o poplatcích níže.)

  6. Přihlašte se na badatelský seminář. (Pro zapojení školy do programu je nutná účast alespoň jednoho učitele z této školy na semináři.) 

Kdo je koordinátor programu na škole? - Obvykle to bývá učitel přírodovědných předmětů, ale není to pravidlem. V programu máme také prvostupňové učitele, matematikáře, angličtináře a dokonce i jednoho nadšeného dějepisáře. Role koordinátora je organizovat program GLOBE na škole, komunikovat s kanceláří GLOBE a účastnit se společných setkání s dalšími učiteli a žáky. 

Poplatek pro zapojení školy do programu GLOBE 

Program GLOBE je financován prostřednictvím SFŽP ČR, MŠMT, MHMP, Středočeského kraje a Americké ambasády v Praze. Podmínkou účasti je symbolická spoluúčast zapojených škol formou úhrady ročního poplatku, který pokryje část nákladů na pomůcky, semináře a koordinaci. 

  • První rok v programu: 3900,- Kč (poplatek zahrnuje povinný dvoudenní seminář, odborné semináře, balíček pomůcek pro školy a metodickou podporu)

  • Další rok v programu: 1900,- Kč (poplatek zahrnuje semináře a metodickou podporu)

Předpokládá se dlouhodobé zapojení školy do programu. Přihlášku proto není nutné každoročně obnovovat. Poplatek je třeba uhradit vždy na začátku školního roku. Fakturu obdržíte na e-mail, uvedený při registraci do programu.

Účast v programu lze ukončit písemným odhlášením.