Zahradní bomba

Téma školního roku 2018/2019 je biodiverzita v zahradě. Staneme se architekty a designéry přírodních zahrad, tvůrci permakultury. Bude to ZAHRADNÍ BOMBA.


 

 

Znáte zahradu nebo park okolo vaší školy? Je to prostor, kterým jen procházíte nebo zde trávíte i nějaký čas? Je to inspirativní místo pro vás a žáky? A co ostatní živí tvorové? Mají zde příležitost žít nebo zahradu alespoň navštěvovat při hledání potravy?

Staňte se pro letošní rok nejen biology, ale i zahradními architekty. Zjistěte druhové zastoupení rostlin a živočichů na vaší zahradě. Potenciál využití pro přírodu, pro lidi a výuku s pomocí principů permakulturní etiky a designu. Zahrada se může stát místem odpočinku pro vás, inspirací a živou učebnicí pro žáky i oázou přírody v betonové pustině sídelní zástavby. Můžete se dokonce stát hrdým držitelem plakety přírodní zahrada  http://www.prirodnizahrada.eu/ nebo se zapojit do sítě ukázkových permakulturních projektů https://www.permakulturacs.cz a inspirovat široké okolí o tom, že rajská zahrada nemusí být jenom v představách.

Jak se do toho ale pustit? Zapojte se do letošního Tématu roku a bádejte a měňte svou zahradu či okolí školy s GLOBE pěkně krok za krokem.

Každý měsíc v Newsletteru najdete potřebné informace a návrhy aktivit pro následující období. Aktivity pro Vás vytváří zahradní architekt věnující se hlavně tvorbě přírodních zahrad Michal Plundra a naše badatelská metodička Hanka Svobodová.


Zahradní bomba - Měsíční plán:

Září - motivace žáků, mapa školní zahrady/okolí školy, průzkum biodiverzity na zahradě (byliny – běžné, vzácné, invazní; bezobratlí živočichové) 

Říjen - průzkum biodiverzity na zahradě (stromy a keře, potenciál pro přirozený výskyt obratlovců) 

Listopad - průzkum zahrady dle témat Země (geologie, nadmořská výška, typ půdy, světové strany) a Voda (úhrn srážek, podzemní voda, svažitost terénu, vodní prvky, znečištění)

Prosinec - průzkum zahrady na téma Vzduch (vítr, slunce a stín, emise, klimatické pásmo, minimální a maximální teploty)

Leden - SWOT analýza, termín návštěvy odborníka, moje vysněná zahrada (malba) 

Únor, březen - návštěvy odborníka na školách, žáci prezentují návrhy na změny, konzultace, návrhy na zlepšení 

Duben, květen - akce na školách, realizace změn na zahradě

Červen - organizace zahradní slavnosti pro veřejnost, informační kampaň o realizovaných změnách 


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!