Uchovejme si to dobré!

Nouzový stav, karanténa, distanční výuka – letošní březen až červen bylo pro učitele velmi náročné období.

Uchovejme si to dobré!

Úplně nová situace, nejistota, neustálé změny, výzvy, učení se nových věcí, spolupráce, tomu všemu jste byli vy učitelé vystaveni. Jste naši hrdinové a právem vám patří velké DÍKY! 

Když jsme s vámi během karantény mluvili a snažili jsme se být nápomocní, uvědomili jsme si, jak moc myslíte na své žáky. Je vidět, že vám na žácích záleží a snažíte se pro ně dělat to nejlepší, co umíte. Překvapilo nás, kolik nových věcí jste se za ten krátký čas naučili. I ti, co počítač nemusí, nakonec zadávali úkoly na dálku a mnozí učili on-line. Hledali jste nové texty, aktivity či videa, jen abyste žáky zaujali. Stavěli jste zadání tak, aby to zvládli žáci i bez rodičů. Učili jste je, co to znamená být zodpovědný za své učení.

Nebyla to lehká doba, ale když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že přinesla i něco pozitivního – mnoho jsme se všichni naučili. Zkuste si o prázdninách najít čas sami na sebe a proberte, co se vám během distanční výuky podařilo. Je něco, co jste se naučili, a co byste mohli využít i dál ve své praxi? Je jedno, zda jste se naučili pracovat na skypu nebo jste našli skvělý text k nějakému tématu. Důležité je uvědomit si to a uchovat si do budoucna vše, čím nás tato doba obohatila. 

Inspirací pro přemýšlení pro vás mohou být dvě užitečné metody: Reflektivní postupka a Akční výzkum.

Reflektivní postupka vyjadřuje doporučený postup všech bodů reflexe.

 • Popis celé situace: kroky, které máte za sebou.

 • Pocity (emoce): Jak jste se cítili - kdy dobře, kdy nedobře? Čím to bylo?

 • Co jste se naučili? (A splnili jste cíle?)

 • Co fungovalo, a příště uděláte stejně? Co nefungovalo a příště byste udělali jinak? A jak?

 • Popis konkrétního přínosu. Co si odnášíte? Jak to využiju?

Akční výzkum je tak trochu badatelský nástroj ke sledování a vyhodnocování vlastní práce, vychází z problémové situace, kterou učitel vnímá jako důležitou. A takových jste za poslední dobu jistě zažili hodně.

 • Popis problému.

 • Pozorování žáků, sběr informací a interpretace dat.

 • Cíl.

 • Návrh plánu práce.

 • Akce. Pozorování žáků, sběr informací a interpretace dat.

 • Reflexe. Cíl.

 • Návrh plánu práce.

 • Akce…a tak pořád dokola, dokud není problém vyřešen.

Zde si můžete přečíst tři příklady provedení akčních výzkumů, jak se s nimi popasovaly paní učitelky v projektu CIVIS, který jsme v TEREZE nedávno dokončili.

Držíme vám palce. Nezapomeňte si o prázdninách odpočinout a ocenit se za to, co jste se naučili a co se vám podařilo. Jsme si jistí, že toho je hodně a ocenění si více než zasloužíte, děkujeme a moc si vás vážíme!

KLOBOUK DOLŮ VŠEM UČITELŮM.


Vybírejte z rozšířené nabídky podzimních seminářů:
Semináře podzim 2020

Vloženo Od
Tags: GLOBE u nás