ČERVEN - Jak se nám zelenalo

Inspirujte se příklady dobré praxe - projekty vznikly na školách během školního roku 2020/21, kdy byly školy dlouhou dobu uzavřené a žáci se učili online.


“Celkově jsem se snažila vyhnat žáky ven, zaměřit jejich zrak mimo obrazovky PC. Často se to povedlo a nakonec byli vděční, že měli důvod jít ven, provětrat se a něco zajímavého zjistit. Cílila jsem i na spolupráci v rodině. Babičky pomáhaly s určováním rostlin, dědové s propustností povrchu v okolí domu....”

Lenka Pořízková, gymnázium Jana Palacha v Mělníku

Dělali jste to také tak? Pak jste se snažili o to nejdůležitější v této nelehké době a patří vám za to neskonalý dík!

 

Sdílení, sdílení, sdílení!

  • V ZÁŘÍ jsme se zabývali tím, co je to vlastně veřejná zeleň a jaké má funkce. Dostali jste za úkol prozkoumat v terénu realitu. Kde hledat sirény, prachaře nebo živáčky? Podívejte, jak si s tím poradili v Přerově nad Labem pod vedením  paní učitelky Evy Žemberové. Celou reportáž s bohatou fotodokumentací najdete ve veřejném facebookovém příspěvku školy.  Paní učitelka s námi k tomu ještě sdílela milý komentář: 

“Upřímně, když jsem žákům řekla téma, tak někteří kroutili očima. Ale ty role dost pomohly, to je bavilo, do mapky zaznamenávat to taky, no a práce s textem - jak kdo. Ale celkově myslím, že je to bavilo. Ty role byly super, i ty jejich názvy.”


 

  • Jak začali s tématem roku žáci paní učitelky Lenky Pořízkové na gymnáziu Jana Palacha v Mělníku? Nebáli se pracovat na dálku. Paní učitelka jim poslala úkoly do classroom. Oni pak vytvořili výstup ve formě prezentace za září a říjen. Své závěry prezentovali a společně o tom diskutovali na online Meet hodinách. Na dvě žákovské prezentace se můžete podívat v přílohách Veřejná zeleň 1 a Veřejná zeleň 2.

  • Tvoříme louku pro motýly, objevujeme život v nesečených plochách… a to vše ještě sledujeme z vesmíru. To o sobě hrdě prohlašují v Hradci Králové. Další příklad dobré praxe je opravdu komplexní. Neměli byste jej určitě minout! Je neuvěřitelné, že i v této “covidové” době se podařilo uskutečnit tak krásný projekt. Kromě toho, že se jedná o výstup letošního tématu roku, využila škola i dalšího probíhajícího projektu Pulchra, který jim umožnil aktivity prakticky realizovat. Jak vidíte, široká spolupráce za hranicí školy se vyplácí.  Představujeme vám paní učitelky Sylvu Balcarovou, Lenku Bičanovou a Radku Paříkovou ze základní školy Štefcova v Hradci Králové. Přečtěte si o jejich projektu Pratum.

  • V LISTOPADOVÉ lekci “Podle díry poznáš obyvatele” jsme se zabývali mikrobiotopy a důležitou funkcí zeleně, jakožto úkrytu pro zvířata. V Mělníku pracovali s prezentací o stromových mikrobiotopech. Hledali  vhodné úkryty v blízkém okolí, přemýšleli, kdo tam bydlí. Co například objevili? 

“U nás na zahradě máme ibišek, který se asi před dvěma lety rozlomil na dvě části. Teď je na každé části kmenu jedna dutina. Obě dutiny mají hloubku cca 5 - 7 cm. Může v nich žít různý hmyz.”

  • Mikrobiotopy se zabývali také na  gymnáziu v České Třebové. Listopadovou lekci se žáky vyzkoušela paní učitelka Hana Kräuterová. Děti fotografovaly dutiny stromů ve svém okolí a snažily se odhadnout, kdo by mohl v dutině bydlet a proč. Na několik žákovských výstupů se můžete podívat v příloze Dutiny.  
    A k tématu v České Třebové natočili i roztomilé video o ptačích budkách. Má jen 3 minuty a rozhodně stojí za zhlédnutí… Schválně jestli poznáte hlas sýkorky? :-) Paní učitelce Haně Grundové moc děkujeme za jeho sdílení.

  • Tématem PROSINCOVÉHO bádání byla zeleň z nadhledu. Ze Vsetína k nám doputoval komentář paní učitelky Liběny Dopitové:

“V ekologii jsem na hodinu využila historické letecké snímky z tématu roku. Moje hodina Zeleň z nadhledu byla založena na leteckých snímcích Vsetína z roku 1937, 1963, 2003 a 2020. Děcka byla dost překvapená, že v roce 37 bylo v okolí Vsetína téměř bezlesí. Moc jsme si nad snímky popovídali celkem ve  třech třídách.”

  • V BŘEZNOVÉ lekci jsme se zabývali důležitostí a užitečností spolupráce školy s místním úřadem a odborníky. Chceme s vámi sdílet příklad dobré praxe z Gymnázia Jana Palacha Mělník. Paní učitelka Lenka Pořízková může systematickou a pravidelnou spolupráci jen doporučit. Co škola získala? A co získali odborníci? Dozvíte se v jejich prezentaci Spolupráce s městem a odborníky

  • A CELÉ JARO už patřilo vlastním akčním projektům. Některé jste už viděli - třeba motýlí loučku ZŠ Štefcova z Hradce Králové a jejich informační cedule pro veřejnost. O dalších projektech zaměřených na zeleň v okolí školy si můžete poslechnout. Osm GLOBE učitelů sdílelo své zkušenosti s bádáním na společném webináři GLOBE a Lesa ve škole Bádáme v lese a o lese, který je z 95% o zeleni... Tak si užijte jednu z mála výhod online doby, nechte oči odpočívat a zaposlouchejte se :-) Témata jsou následující:

Andrea Tláskalová, ZŠ J. V. Sládka Zbiroh - Bádáme v lese 
Markéta Vokurková, ZŠ Kunratice - Bádáme v lese
Marta Chludilová, ZŠ Dubňany - Stopy ve sněhu
Milena Bendová, ZŠ kpt. Jaroše Třebíč - Můj strom
Hana Grundová, Gymnázium Česká Třebová - Jarní aspekt, Co skrývají pupeny stromů
Hana Kräuterová, Gymnázium Česká Třebová - Podle díry poznáš obyvatele
Jan Mazůrek, ZŠ Kunratice - Biometrická měření stromů
Lenka Lipanská, ZŠ Třebotov - Půdní bezobratlí

 

Snad pro vás bylo letošní téma roku inspirací a zdrojem nápadů, třeba i do budoucna. Přejeme vám hodně úspěchů a energie při spoluutvářenní vašeho okolí!


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Pozvánky na semináře, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo čerstvé badatelské aktivity. Přihlaste se k odběru zpravodaje GLOBE a bádejte s námi!