Mikroplasty

Pozorujte mikroplasty ve vodě - mezinárodní projekt pro GLOBE školy


Díky spolupráci s mezinárodním týmem vědců se i české GLOBE školy mohou zapojit do testování jedinečné metodiky pozorování mikroplastů s žáky.

 

 

Kdy projekt probíhá:

 • Listopad/prosinec 2022 - úvodní webináře pro pedagogy
 • Leden až květen 2023 - práce s žáky (trénink, odebírání a analýza vzorků, odeslání výsledků)
 • Květen/červen 2023 - závěrečný webinář, vyplnění zpětné vazby

 

Pedagogové zapojení do projektu získají:

 • Webináře pro učitele (2 úvodní anglicky, ale když bude zájem, rádi uděláme i český, dále většinou probíhají i další webináře během projektu - ke sdílení)
 • Metodické materiály (postupy, aktivity, informace) - česky!
 • Přístup do databáze článků a informačních zdrojů, fotek mikroplastů
 • Možnost konzultace s mezinárodním vědeckým týmem (anglicky)
 • Podporu v češtině od GLOBE koordinátora i českých zkušených pedagogů

Co očekáváme od pedagoga zapojeného do projektu:

 • účast na úvodních webinářích 
 • pročtení materiálů, příprava aktivit 
 • práce s žáky - úvodní aktivity, trénink práce se sadou a mikroskopem, odběr vzorků, filtrace, analýza vzorků, odeslání dat
 • účast na webináři v průběhu projektu k průběžným výsledkům
 • vyplnění závěrečného dotazníku

Co budete potřebovat:

 • Nástroje k odebírání vzorků vody (nádobky dle možností) a popsání místa odběru (foťák, teploměr a pod.)
 • Filtrační sada a filtry (několik jich nabízíme k půjčení)
 • Mikroskop
 • Internet k odeslání dat
 • Čas - k přípravě i práci s žáky 

Další školy se budou moci zapojit od nového školního roku - pokud byste měli zájem, ozvěte se na koordinátorce Lence Vlčkové (lenka.vlckova@terezanet.cz).

 

Děkujeme za podporu: