Zahraniční spolupráce

Zahraniční organizace a projekty, se kterými vytváříme materiály použitelné přímo ve výuce.


ESERO - European Space Education Resources Office​

(Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury)


 

Mezinárodní program GLOBE je spojen především s NASA. Ale i v Evropě máme vesmírnou agenturu (ESA – European Space Agency), která se kromě hlavní odborné činnosti věnuje i vzdělávání. V patnácti evropských zemích zajišťuje vzdělávací činnost právě projekt ESERO.

Posláním ESERO je využití témat vesmíru k motivování žáků pro studium technických a přírodovědných předmětů. Výukové programy pro žáky, praktické projekty, do kterých se mohou zapojit, i akreditované kurzy pro učitele jsou sdíleny napříč Evropou. V České republice ESERO realizuje SCIENCE IN s.r.o. ve spolupráci s dalšími vzdělávacími a vědeckými institucemi, kterými jsou:

  • Univerzita Karlova,

  • Astronomický ústav AV ČR v.v.i.,

  • České vysoké učení technické v Praze,

  • Univerzita Palackého v Olomouci,

  • iQLandia o.p.s.                 

  • Vzdělávací centrum TEREZA

Projekt ESERO je založen na partnerství a spolupráci, stejně jako hlavní vesmírné mise.

Hledáte praktická témata a návody na bádání s žáky s tematikou vesmíru? Pak určitě navštivte web www.esero.scientica.cz. Najdete zde tipy pro badatelské hodiny, projektové dny i dlouhodobější projekty, zapojit se můžete do mezinárodních misí nebo soutěží.


MASS (Motivate and Attract Students to Science)

Podle řady výzkumů mladí lidé dlouhodobě ztrácejí zájem o přírodní vědy a technické obory (tzv. STEM obory). Máte takový problém i u Vás ve škole?

Nejste sami, v projektu MASS (Motivate and Attract Students to Science) toto téma řešili učitelé a GLOBE koordinátoři z osmi evropských zemí celé 3 roky. Česká republika tento výjimečný mezinárodní projekt vedla. Na projektu spolupracovali kromě České republiky také GLOBE učitelé a koordinátoři z Polska, Německa, Kypru, Řecka, Holandska, Lotyšska a Estonska.

Zabývali jsme se třemi tématy: Věda pro „digitální“ generaci - http://www.mass4education.eu/tutorial-cz, Badatelství pro nejmenší a Jak motivovat nejslabší žáky. Vytvořili jsme společně metodiky, aktivity i ucelené lekce, které jsou zpracované jednoduše a názorně, věříme, že je může využít opravdu každý učitel!

Všechny materiály můžete zdarma získat na webu projektu http://mass4education.eu/, a to hned v 9 jazycích!
Přejeme, ať Vám ve škole materiály dobře slouží.


SMAP - měření půdní vlhkosti

Vědci sbírají  údaje o půdní vlhkosti z celého světa. Vlastní měření je jednoduché - vzorek půdy odeberete, zvážíte, vysušíte a znovu zvážíte. Tak proč se nepřipojíte i vy? K čemu vědci data potřebují? Co už zjistili?
Více informací o kampani.


GLOBE at Night

Vždy v týdnu kolem novu sledujeme světelné znečištění noční oblohy pozorováním hvězd. Pozorujeme vybrané souhvězdí a v aplikaci  porovnáváme množství viditelných hvězd s připravenou škálou. Kampaň je otevřená všem na www.globeatnight.org